Конституція Dark Romantic Club

Dark Romantic Club (далі - Клуб) - некомерційне творче товариство, засновниками якого є Ігор Lancelot Сорокін (далі - Lancelot) і Павло Hjorvind Курмілев (далі - Hjorvind). Спільнота націлена на створення надихаючого і комфортного творчого середовища для учасників Клубу, творче зростання учасників Клубу, розширення аудиторії учасників і друзів Клубу, відродження і розвиток мистецтва романтизму, підвищення престижності творчості в суспільстві і підвищення культурного рівня в світі.

 

Про цілі Клубу докладніше.

 

1. Структура Клубу

 

Клуб - це не тільки простір для спілкування творців-одинаків, але і цілісна структура, яка неможлива без ієрархії і розподілу обов'язків. Зауважимо, що про все, що стосується ієрархії, ми говоримо тільки в рамках Клубу. Поза клубними заходами дозволяється все, що не заборонено чинним законодавством. Але в рамках клубних заходів і проектів для досягнення цілей Клубу необхідні централізоване керівництво, регламент і узгодженість дій, як технічна, так і ідейна.

 

Структура Клубу включає в себе:

 

Засідателів

Голів регіональних відділень

Відповідальних за окремі проекти і заходи

Учасників

 

1.1 Засідателі. Посада засідателя є довічною, крім випадків добровільного відходу у відставку. На даний момент засідателі - Hjorvind та Lancelot. Спільне рішення засідателів в рамках Клубу - закон.

 

Текст даної Конституції (у тому числі й склад керівництва) може бути змінений тільки спільним рішенням діючих засідателів. 

 

1.2 Голови регіональних відділень призначаються засідателями. Спільне рішення регіонального керівництва - закон в рамках очолюваного ним відділення, скасувати який може тільки спільне рішення засідателів. Засідатель може одночасно бути головою регіонального відділення (відділень).

 

 1.3 Відповідальний за проект в рамках регіонального відділення або міжміський проект - учасник Клубу, що викликався відповідати за захід або напрямок, чия кандидатура на цю роль схвалена головами відповідного відділення або засідателями. Рішення відповідального в рамках проекту - закон, скасувати який може тільки спільне рішення засідателів або голів відповідного відділення (в разі, якщо проект проходить в рамках одного регіонального відділення).

 

 

2. Вступ до Клубу і вихід з Клубу

 

2.1 Учасники Клубу за бажанням беруть участь в діяльності регіональних відділень та/або спільних проектів Клубу. Якщо в місті проживання учасника є регіональне відділення, його відносять до цього відділення, незалежно від місця прийняття до Клубу, участі в діяльності даного відділення або попередніх місць проживання.

 

2.2 Щоб подати заявку на вступ до Клубу, необхідно сповістити про своє бажання вступити в Клуб як мінімум одного засідателя або голову регіонального відділення. Подача заявки означає ознайомлення та згоду з клубною Конституцією на момент вступу.

 

2.3 Прийняття в Клуб здійснюється в результаті спільного рішення засідателів або голів регіонального відділення (які в разі необхідності консультуються з іншими учасниками Клубу) і вступає в силу в момент появи інформації про учасника на сайті Клубу.

 

2.4 Якщо кандидат в Клуб проживає в місті, де немає регіонального відділення, він може подати заявку одному з засідателів Клубу. Такий кандидат увійде до складу Клубу з моменту публікації на сайті Клубу інформації про нього (в установленому форматі).

 

2.5 Вихід з Клубу здійснюється або за самостійним рішенням учасника, або за спільним рішенням засідателів. В інших випадках виключення учасника з Клубу неможливо.

 

 

3. Права та обов'язки

 

3.1. Учасники Клубу мають право:

 

Займатися будь-якою творчою діяльністю в рамках Клубу (якщо немає заперечень засідателів, голів відповідних регіональних відділень або відповідальних за певні проекти).

Займатися будь-якою (в тому числі творчою) діяльністю за межами Клубу, якщо вона не спрямована на шкоду Клубу.

Звертатися до керівництва Клубу, його регіональних відділень чи відповідальних за клубні проекти з пропозиціями і ініціативами щодо функціонування Клубу, відділень або проектів; висловлювати своє бажання допомогти або взяти керівництво над будь-якою сферою діяльності клубу, його відділень або проектів.

Вказувати в інформації про себе (соцмережі, особисте спілкування, творчі сторінки, резюме і т. д.) факт перебування в Клубі.

Носити клубну символіку.

Входити до складу будь-яких інших організацій, спілок та об'єднань.

Покинути Клуб в разі незгоди з рішеннями керівництва або цією Конституцією.

 

3.2. Учасники Клубу зобов'язані:

 

Розділяти цілі Клубу та сприяти їх досягненню.

Шанобливо і ввічливо ставитися до інших учасників Клубу.

Поважати і дотримуватися даної Конституції та рішень керівництва Клубу.

Вирішувати всі виникаючі в рамках Клубу протиріччя шляхом конструктивного діалогу, без переходу на особистості. Обговорювання особистого життя, релігійних та політичних поглядів знаходиться за рамками заходів, проектів і відділень Клубу. Такі питання можна обговорювати при особистому спілкуванні (поза Клубом).